Vysazení odnože lidické hrušně, 21. 10. 2014

Dne 21. 10. 2014 se v Nasavrkách sešli žáci ZŠ Nasavrky, ZŠ Slatiňany a ZŠ Trhová Kamenice, aby uctili památku obětí holocaustu zasazením odnože lidické hrušně, která jako jediný strom přežila vypálení Lidic v době 2. světové války.

Po úvodním slovu p. J. Rýdla promluvil o obětech lidické tragédie p. A. Nešpor. Pietní vzpomínku po zasazení lidické hrušně ukončila zpěvem hymny p. J. Sychrovská.

Velmi smutnou část naší národní minulosti navodil vhodně film o průběhu štafetového běhu Ravensbrück - Nový Bor - Lidice - Ležáky 2012.

Pak následovala vlastní beseda s p. V. Čepelovou (Vokatou), která byla dána jako malé lidické děvčátko na převýchovu do německé rodiny. Po ukončení války se šťastnou náhodou dostala zpět do Čech, kde se opět setkala se svojí maminkou. Děti velmi pozorně a se zaujetím vyprávění poslouchaly a kladly doplňující otázky. Všichni cítili úctu ke statečnosti obyčejných lidí, kteří žili a umírali v době plné zla a násilí.

Na závěr žáci poděkovali i dalším účastnicím besedy p. P. Nešporové a M. Mestecké, za jejichž přispění a pomoci mohla celá akce proběhnout.