Společně růst

Omluvy žáků

Pokyny k uvolnění žáků a k omlouvání absencí

  • Při předem známé absenci žádají zákonní zástupci žáka prostřednictvím třídního učitele písemně o uvolnění. Žáka na jeden den uvolňuje třídní učitel. Uvolnění na dva a více dnů povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti (formulář v sekci dokumenty s názvem: "Žádost o uvolnění z vyučování .docx, .pdf - vyplněnou žádost předejte třídnímu učiteli"). Z vyučovací hodiny se žák omlouvá příslušnému učiteli, je však povinen omluvu písemně doložit v žákovské knížce třídnímu učiteli.
  • Zákonní zástupci jsou povinni do 3 kalendářních dnů informovat třídního učitele o důvodu absence.
  • Písemnou omluvenku zapsanou v žákovské knížce je žák povinen předložit třídnímu učiteli nebo jeho zástupci ihned při návratu do vyučování.
  • Pouze třídní učitel rozhoduje o omluvení či neomluvení absence žáka.
  • U žáků se sklonem k záškoláctví vyžadujeme potvrzení od lékaře.
  • Sporné případy absence řeší ředitelka školy. Rodiče budou v případě potřeby předvoláni k jednání do školy.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Rodiče vítáni
Doučování
Jazyková škola Zebra
Markétina dopravní výchova
MAS Železnohorský region
SYPO
ZUŠ Slatiňany
DAS
APIV
Recyklohraní
Strategické řízení a plánování ve školách
Město Nasavrky
MŠMT
Ekoškola
Ovoce do škol
Šablony III
Šablony II
Mléko do škol