Organizace školního roku 2018/2019

Začátek šk.roku: pondělí 3. září 2018

Konec 1. pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019

Konec šk. roku: pátek 28. června 2019

Podzimní prázdniny:  pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 - středa 2. ledna 2019. Vyučování bude zahájeno ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny (okr. Chrudim): 4. února 2019 – 10. února 2019

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019

Hlavní prázdniny: sobota 29. června 2019 – neděle 1. žáří 2019. Školní vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Rozvrh hodin (zvonění)

  • 7:00 – 7:45 - 0. hodina
  • 8:00 – 8:45 - 1. hodina
  • 8:55 – 9:40 - 2. hodina
  • 10:00 – 10:45 - 3. hodina
  • 10:55 – 11:40 - 4. hodina
  • 11:50 - 12:35 - 5. hodina
  • 12:35 – 13:20 - 6. hodina
  • 13:30 – 14:15 - 7. hodina
  • 14:20 – 15:05 - 8. hodina

V případě odpoledního vyučování má třída v době oběda volnou hodinu.