Projekty a další aktivity školy

Nedílnou součástí výuky na naší škole jsou projekty. Školní projekty vytvořené učiteli ZŠ Nasavrky jsou zahrnuty ve ŠVP „Společně růst“. Ukázky naleznete pod záložkou ŠVP. Škola se ale také zapojuje do projektů a aktivit jiných organizací. Řada z těchto projektů je financována z EU, státního rozpočtu, případně ze soukromých zdrojů. Při výběru projektů a dalších aktivit vycházíme z priorit naší školy. Snahou školy je zapojit do těchto projektů maximum žáků.

Dotkněme se budoucnosti

Další vzdělávání pedagogů se specializací na zvýšení kompetencí při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky s využitím mobilních technologií.

Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina zdarma pro žáky 1. a 2. stupně.

Volba povolání v Pardubickém kraji

Projekt KHK Pardubického kraje.

Recyklohraní

Školní recyklační program.

Krokus

Mezinárodní projekt připomínající oběti holocaustu.

Ekoškola

Mezinárodní ekologický program.

Příběhy bezpráví

Projekt je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni.

Čtením k poznání

Naše škola se zapojila do výzvy 56 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Technické dovednosti

Naše škola se zapojila do výzvy 57 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Naše základní škola je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. 

APIV B - podpora integrace a inkluze

Nový systém podpůrných opatření, který vstoupil v platnost 1. 9. 2016, umožňuje podpořit každého žáka v období, kdy to potřebuje.

Mléko do škol

Mléko a mléčné výrobky pro děti zdarma.

SRP - strategické řízení a plánování

Systémový projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích.

Učíme se podnikavosti

Projekt se zaměřuje na podporu žáků a učitelů na základních školách.

Les ve škole

"Sluší se, abychom se učili pokud možno nikoli z knih, nýbrž z velké knihy přírody, od nebes i země, do dubů a buků." - Jan Amos Komenský, Velká didaktika

OVOV

Motivuje žáky ke zlepšování sportovní zdatnosti

Učíme Hejného metodu - 4. a 5. třída

Netradiční způsob výuky matematiky - https://www.h-mat.cz/

Zelený ParDoubek

Pardubický kraj ve spolupráci s Ekocentrem Paleta každé dva roky vyhlašuje soutěž Zelený ParDoubek zaměřenou na zjištění úrovně environmentální výchovy na jednotlivých školách kraje.

72 hodin

Projekt „72 hodin“ jsou tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již od roku 2012.

BioLog

BioLog je jedna z možností sběru informací o výskytu druhů živočichů, rostlin, hub a dalších organismů - především v České republice.