ŠVP pro základní vzdělávání „SPOLEČNĚ RŮST“

Filozofie školní vzdělávacího programu naší školy je symbolizována životem stromu („od kořene k plodům“). Stromu, který roste společně s ostatními. Stromu, který je hluboce zakořeněn a nenechá se vyvrátit prvním poryvem. Stromu, který vydává plody. Kořeny programu, tedy priority naší školy, jsou: 1) Příroda a společnost, 2) Pohyb, 3) Prožitek. Jedná se o otevřený dokument, který je průběžně upravován. Platná verze ŠVP viz. Dokumenty.

Charakteristika ŠVP

Základní charakteristika ŠVP.

Učební plán pro I. stupeň

Jaké předměty se žáci učí podle ŠVP na I. stupni naší školy.

Učební plán pro II. stupeň

Jaké předměty se žáci učí podle ŠVP na II. stupni naší školy.