Společně růst

Výdej

Od 11:40 do 13:20 hod.

Při nemoci žáka je nutné obědy odhlásit - telefonicky 725 834 351 (do 7:00 daného dne), přes internet (do 14:00 předchozího dne). Pouze první den je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče (podrobně viz dále).

Výdej obědů je evidován prostřednictvím bezkontaktních žetonů. Každý strávník si zakoupil čip, který slouží k jeho identifikaci a poskytuje přehled o vydané a nevydané stravě.

Strávník je povinen udržovat čip v nepoškozeném stavu, aby nedocházelo k blokování a poškozování čtecího zařízení při výdeji. Bez čipu nemůže být strávníkovi jídlo vydáno. Pouze ve zcela výjimečných případech lze vydat jídlo bez čipu na základě potvrzení, které si musí strávník vyzvednout u vedoucí školní jídelny. Toto potvrzení se vydává žákům pouze v následujícím čase: 9:40 – 10:00 hod. Při opakovaném zapomenutí čipu je žák povinen počkat než se vydají jídla ostatním strávníkům.

ORGANIZACE VÝDEJE STRAVY od 1.9.2020 (dle doporučení MZ a Manuálu MŠMT)
 
- Při vstupu do jídelny je umístěna dezinfekce.
- Žáci si před vstupem do ŠJ odloží svrchní oděv, tašky na určené místo, nikoliv na židle.
- Umyjí si ruce a použijí dezinfekci.
- Celé jídlo včetně polévky, příboru, salátu, pití nandají zaměstnanci ŠJ žákům na tác a ti si odeberou připravené jídlo a odnesou ke konzumaci.
- Po konzumaci strávník odevzdá použité nádobí k okénku k tomu určenému.
- Je sestaven přesný harmonogram ve spolupráci s pedagogy, aby se nesetkávalo více skupin v jídelně, hlavně u výdeje a odnášení špinavého nádobí.
- Dezinfekci mezi výdejem jednotlivým skupinám zajišťují uklízečky ZŠ Nasavrky.
- Nesmí se míchat strávníci z jednotlivých skupin. 
- Zaměstnanci školy se stravují se svojí skupinou, nebo pak v určeném čase, nelze chodit do jídelny dle svého uvážení.
- Jídlo 1. den nepřítomnosti žáka: po předchozí telefonické domluvě, vydáváme kompletně celý oběd do našich jídlonosičů, které po vrácení důkladně vydezinfikujeme. Připravené jídlo předá paní uklízečka u vchodu do budovy. 
- Nepouštět rodiče a další cizí osoby do prostor školní jídelny.
- Pokud si chce dítě přidat jídlo, odnese použitý talíř a přidáno dostane na čistý talíř. 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Jazyková škola Zebra
Markétina dopravní výchova
MAS Železnohorský region
SYPO
ZUŠ Slatiňany
DAS
APIV
Recyklohraní
Strategické řízení a plánování ve školách
Město Nasavrky
MŠMT
Ekoškola
Ovoce do škol
Šablony III
Šablony II
Mléko do škol