Společně růst

Školní družina

Činnost školní družiny probíhá dle ŠVP pod názvem Hrou poznáváme svět a je průběžně doplňována novými aktivitami, soutěžemi atd. Využíváme časopisu Pastelka, podle kterého hrajeme celoroční hry. Dále pracujeme i s jinými časopisy jako je ABC, Klubíčko, Míša.

Účastníme se sběru jedlých kaštanů. Navštěvujeme DPS Nasavrky, vyrábíme pro seniory drobné dárky a zdobíme jejich nový domov. Odpolední činnosti jsou plné pohybu - k dispozici máme tělocvičnu, školní a sokolské hřiště, Kaštanku a blízký les. V průběhu roku se navštěvujeme s dětmi z místní MŠ, se kterými trávíme zábavná odpoledne a také společně oslavujeme Den dětí.

Fotogalerie školní družiny ZDE.

Provozní doba ŠD

Pondělí až pátek: 6:30 – 7:40 a 11:40 – 16:00

Užívané místnosti

Budova ZŠ (herna ŠD, šatny, chodby, WC, jídelna, odborné učebny školy, tělocvična dílny).

Užívání dalších prostor

Hřiště, bezprostřední okolí školy, kaštanka a blízký les (doporučen sportovní úbor).

Přihlašování a odhlašování žáků do ŠD

Není nárokové, o zařazení do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Kritéria přijímaní žáků do ŠD

Viz příloha Vnitřního řádu ŠD.

Podmínky docházky do ŠD

Zákonný zástupce žáka sdělí na zápisním lístku rozsah docházky a způsob odchodu. Omluvu nepřítomnosti žáka, odchylky od docházky nebo způsobu odchodu sdělí vychovatelce písemně. Odchody dětí jsou zapsány v zápisním lístku a třídní knize. Vyzvedávání dětí – dle zápisového lístku buď v doprovodu, nebo dítě odchází samo.

Za žáka, který měl být ve ŠD a nedostavil se, vychovatelka nezodpovídá.

Podmínky odchodu a vyzvedávání žáků

Žáci, kteří odcházejí samostatně, se řídí časem uvedeným na zápisovém lístku. Osobní vyzvednutí je možné pouze do 13,30 hod. a od 15,00 do 16,00 hod.

Žáka nelze ze ŠD uvolnit na základě telefonické žádosti. Pouze písemně!

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

Žák je povinen řídit se vnitřním řádem školy, ŠD a pokyny vychovatelky. Nesmí bez jejího vědomí opouštět oddělení, zdržovat se na chodbách, v šatně, na WC, nesmí otevírat okna. Žák je povinen ihned ohlásit každý úraz pedagogickému pracovníkovi. V případě úrazu zajistí vychovatelka první pomoc, případně lékařské ošetření a oznámí úraz zákonnému zástupci žáka. 

Pitný režim

Je zajištěn denně. V době oběda mají děti pití v jídelně.

Chování žáků

Žák bez vědomí vychovatelky ŠD neopouští. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji na zápisním lístku. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem ŠD.

Mobilní telefony a jiné cennosti

Za mobilní telefony a jiné cennosti zřizovatel ŠD neručí.

Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD (směrnice ZDE.)

Od 1.9.2022: úhrada poplatků za zájmové vzdělávání činí 200,- Kč měsíčně a vybírá se v září a v lednu.

Kontakt na ŠD

E-mail: druzina@zsnasavrky.cz

telefon: 602 623 929

Vedoucí vychovatelka ŠD od 1.9.2023 Petra Růžičková.
 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
OP JAK
Erasmus +
Rodiče vítáni
Doučování
Jazyková škola Zebra
Markétina dopravní výchova
MAS Železnohorský region
SYPO
ZUŠ Slatiňany
DAS
APIV
Recyklohraní
Strategické řízení a plánování ve školách
Město Nasavrky
MŠMT
Ekoškola
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Šablony III
Šablony II