Společně růst

Pravidla pro organizaci výuky

Pravidla pro organizaci vzdělávání ve školním roce 21/22, v souvislosti s pandemií Covid-19, k 1.11.2021.
Pravidla pro organizaci výuky
Výuka ve třídách ovlivněných karantenními opatřeními:
 
1. Je-li ve třídě nadpoloviční většina žáků dané třídy, učíme pouze prezenčně.
 
2. Je-li ve třídě méně žáků než polovina, probíhá hybridní výuka. Znamená to, že žáci, přítomni v dané třídě, se učí prezenčně. Žáci, kteří jsou doma v karanténě, se učí distančně přes google učebny.
 
3. Je-li celá třída v karanténě, učí se pouze distančně přes google učebny.
 

O konkrétním typu výuky rozhodne vedení školy podle počtu žáků v karanténě v daný den. Rozhodnutí bude rozesláno na školní g-mail žákům dané třídy.
Při distančním vzdělávání probíhá výuka dle školního rozvrhu, distančně se neučí pouze výchovy: TV, HV, PČ, VV, TČ, VAŘENÍ. Tyto předměty budou probíhat formou výzev pro žáky.

Distanční hodina má jinou organizační strukturu. Na začátku učitel vysvětlí učební látku. Poté zadá práci a žáci mohou dle pokynů učitele pracovat i offline a v daný čas se opět připojit ke kontrole. Žáci nemají trávit celý čas na hodině u počítače, ale výuka a hlavně práce v počítačové učebně má probíhat efektivně, časově omezeně a tvořivě. Počítač a jeho možnosti využití zrovna tak jako distanční vzdělávání nemá vést žáky ke škodlivému a pasivnímu vysedávání u počítače, ale právě jen k potřebné pomoci ze strany učitele a má žáky učit rozvrhovat si své vlastní vzdělávání.
Distanční i hybridní vzdělávání je povinné a vede se o něm docházka. Nepřítomnost musí být řádně omluvena. 

Mgr. Renata Odvárková
ředitelka školy


V Nasavrkách dne 1. 11. 2021

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
OP JAK
Erasmus +
Rodiče vítáni
Doučování
Jazyková škola Zebra
Markétina dopravní výchova
MAS Železnohorský region
SYPO
ZUŠ Slatiňany
DAS
APIV
Recyklohraní
Strategické řízení a plánování ve školách
Město Nasavrky
MŠMT
Ekoškola
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Šablony III
Šablony II