Společně růst

Rodičovské schůzky a volby do školské rady

16. září 2021 proběhnou rodičovské schůzky a ve vestibulu školy volby do školské rady ...
Rodičovské schůzky a volby do školské rady

Podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se při základních školách zřizuje školská rada jako orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Podle výše uvedeného zákona a v souladu s Volebním řádem školské rady pro ZŠ Nasavrky vydaného Radou města Nasavrky se uskuteční VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ ŠKOLY.


Termín: 16. 9. 2021, 16:00 – I. stupeň, 16:30 – II. stupeň

Místo voleb: budova školy – vstupní hala, Způsob volby: tajné

Volí se 2 členové – prosím o zakroužkování maximálně 2 kandidátů. Jejich seznam  je podle volebního řádu seřazen abecedně. Na seznamu jsou uvedeni všichni, kteří projevili o práci ve školské radě zájem.
Volební lístky Vám budou zaslány domů po vašich dětech. Pokud ho zapomenete v daný den vzít s sebou, obdržíte od komise ve škole nový.
Volby jsou platné, pokud se zúčastní alespoň jedna třetina oprávněných voličů. V opačném případě se opakují.

O výsledku voleb Vás budu informovat na našem webu.

Místo rodičovských schůzek: kmenové třídy (I. - IX.)

Děkuji. 
Mgr. Renata Odvárková, ředitelka školy

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
OP JAK
Erasmus +
Rodiče vítáni
Doučování
Jazyková škola Zebra
Markétina dopravní výchova
MAS Železnohorský region
SYPO
ZUŠ Slatiňany
DAS
APIV
Recyklohraní
Strategické řízení a plánování ve školách
Město Nasavrky
MŠMT
Ekoškola
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Šablony III
Šablony II