Společně růst

Učební plán pro I. stupeň

Jaké předměty se žáci učí podle ŠVP na I. stupni naší školy.
Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Minimální časová dotace Disponibilní hodiny
1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 1. - 5. ročník
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 8 7+2 7+2 6+2 5+2 33 +8
Anglický jazyk +1 +1 3 3 3 9 +2
Matematika a její aplikace Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20 +4
Informatika Informatika 0 0 0 1 1 2  
Člověk a jeho svět Náš svět 2 2 2+1     11 +2
Vlastivěda       1 2
Přírodověda       1 1+1
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 12  
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5  
Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny 19+1 18+4 21+4 22+3 22+4 102 16
Celkový týdenní počet hodin 20 22 25 25 26 118

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
OP JAK
Erasmus +
Rodiče vítáni
Doučování
Jazyková škola Zebra
Markétina dopravní výchova
MAS Železnohorský region
SYPO
ZUŠ Slatiňany
DAS
APIV
Recyklohraní
Strategické řízení a plánování ve školách
Město Nasavrky
MŠMT
Ekoškola
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Šablony III
Šablony II